Vítejte na stránkách ČČK ProstějovČeský červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky
 

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu
mezinárodního práva.

Jeho postavení je upraveno Zákonem č. 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém
červeném kříži.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.
Veškerá činnost Českého červeného kříže vyplývá z tohoto poslání. Poslání ČČK je definováno ve Stanovách Český červený kříž je součástí celosvětového hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.


 
Mezinárodní hnutí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce tvoří tři základní součásti: • Mezinárodní federace společenství Červeného
  kříže a Červeného půlměsíce

 • Mezinárodní výbor Červeného kříže

 • Národní společnosti


Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce se řídí sedmi základními principy.
Jsou to:

 1. Humanita
 2. Neutralita
 3. Nestrannost
 4. Nezávislost
 5. Dobrovolnost
 6. Jednota
 7. Světovost

Syndikovat obsah